Er du for flink og har svært ved at sige fra?

Er du for flink og har svært ved at sige fra?

Du er enten reaktiv eller proaktiv i dit liv. Vi er reaktive når vi er i stor ubalance og omgivelserne styre os istedet for, at det er os der styre omgivelserne. Vi lade os rive med af hverdages forskellige gøremål og drifter for at nå en masse. At være proaktiv handler om at vi bruger vores mentale energi på det, vi har indflydelse på, og dermed det vi reelt kan ændre. Bruger du ofte ord som burde, skulle, kunne og ville? Ved at bruge ordet "Jeg vælger" så er det dig der er proaktiv og styre både dine tanker og handlemåde. I forhold til at holde sig fri af stress og leve et stressfrit liv, er den proaktive livstilgang helt central. Vi skal lære at vælge til og fra.
Er du for også for flink og har svært ved at sige fra? Så kan jeg hjælpe dig. Kontakt mig på tlf: 40535645